Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING

Dit is de privacyverklaring van Tell The Tale, gevestigd aan de Ankerplaats 66 2224 TX Katwijk. In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

de PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Tell The Tale verwerkt persoonsgegevens van zijn medewerkers en van (medewerkers van) zijn opdrachtgevers, toeleveranciers en andere bij de uitvoering van opdrachten betrokken personen. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer (zakelijk) 
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam en -adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief al dan niet op verzoek en/of in het kader van het uitvoeren van opdrachten verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch contact.

Tell The Tale verwerkt niet meer persoonsgegevens dan nodig is. 

MET WELK DOEL verwerken WIJ PERSOONSGEGEVENS

Tell The Tale verwerkt jouw persoonsgegevens voor het volgende: 

 • De uitvoering van opdrachten
 • Het onderhouden van relaties
 • Nakoming administratieve, fiscale en andere wetten en regels
 • De verzorging van facturatie en betaling
 • Wanneer Tell The Tale een gerechtvaardigd belang heeft 
 • Op basis van jouw toestemming  
GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Tell The Tale neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens, bijvoorbeeld een medewerker van Tell The Tale tussen zit.

HOE LANG Bewaren WE PERSOONSGEGEVENS?

Tell The Tale bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Tell The Tale verwerkt jouw persoonsgegevens in print of elektronische/digitale vorm. Tell The Tale stelt jouw gegevens, behoudens wettelijke verplichting, niet ter beschikking aan derden, tenzij voor of bij de verwerking gebruik wordt gemaakt van diensten van derden. In dat geval zullen wij deze derden verplichten jouw gegevens uitsluitend te verwerken conform de gegeven instructies en om daarbij ten minste onze standaard op het gebied van beveiliging in acht te nemen.

COOKIEBELEID

Tell The Tale gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tell The Tale. Tevens heb je het recht op overdracht van jouw gegevens. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een gangbare digitaal bestandsformaat naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar tellme@tellthetale.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Indien je meent dat Tell The Tale niet handelt in overeenstemming met de privacy wetgeving, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Tell The Tale neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

Tell The Tale
Ankerplaats 66
2224 TX Katwijk